Jak przeprowadzić informatyzację placówki medycznej

Zapraszamy do wykupienia multimedialnego kursu omawiającego zagadnienie procesu informatyzacji placówki medycznej.

Wielokrotnie prowadząc różnego rodzaju szkolenia w placówkach medycznych otrzymuję szereg pytań dotyczących procesu informatyzacji przychodni. W związku z zapotrzebowaniem na jasną instrukcję w tym temacie przygotowaliśmy dla Państwa kurs (praktyczny wykład) podczas którego postaramy się pomóc wytyczyć ścieżkę postępowania i zwrócić uwagę na najistotniejsze zagadnienia.

Program kursu:
 • Termin wejścia oraz ustawowe wymogi EDM.
 • Wybór właściwego oprogramowania zgodnego z wymogami ustawy oraz jak najbardziej przyjaznego w swojej funkcjonalności w codziennej pracy placówki.
 • Wybór sprzętu IT (komputery, serwer, osieciowanie, drukarki, skaner, ups.)
 • Nowe obowiązki związane z ochroną danych osobowych.
 • Właściwe zabezpieczenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. System kopii zapasowych, praw dostępu, bezpieczne pomieszczenia.
 • Zmiana organizacji pracy placówek zdrowia. Cały proces związany z przyjęciem pacjenta zostaje zinformatyzowany: od rejestracji, gabinetu zabiegowego, po dokumentację medyczną tworzoną przez lekarza.
 • Konieczność szybkiego przeszkolenia kadry z zakresu:
  - obsługi komputera
  - ochrony danych osobowych
  - prowadzenia dokumentacji medycznej
 • Kosztorys inwestycji: sprzęt informatyczny, oprogramowanie, wdrożenie, szkolenie, Polityka Bezpieczeństwa. Koszt przyszłego serwisu.

Dokonując zakupu uzyskujecie Państwo dostęp do materiału szkoleniowego na okres 200 dni od momentu dokonania zapłaty.


Oznacza to, że w każdej chwili możecie zalogować się na swoje konto i korzystać ile razy chcecie z zakupionego szkolenia.
W dowolnym momencie, w dowolnym czasie oraz w dowolnym miejscu.

Autor kursu

Leszek Zając
Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – ISO/IEC 27001:2013 | Srebrny Partner ASSECO – mMedica | Specjalista praktyk w zakresie rozliczeń z NFZ | Wieloletni wykładowca i trener: Rozliczenia z NFZ, Ochrona Danych Osobowych, EDM, Obsługa programów medycznych | Prezes Zarządu: MediComp Sp. z o.o.

Cena: 77 PLN