Zapraszamy do wykupienia kursu omawiającego w kompleksowym ujęciu przepisy dotyczące rozliczania oraz sprawozdawczość placówki Podstawowej Opieki Zdrowotnej z NFZ w 2015 roku.

Aktualne stan prawny – 1 wrzesień 2015 r.

Po każdej zmianie przepisów materiał szkoleniowy jest aktualizowany lub dodawany jest nowy film aktualizujący.

Wiedza przekazana podczas kursu pozwala we właściwy sposób sprawozdać świadczenia lekarza POZ, deklaracje oraz badania wykonywane przez lekarza POZ.

Omówione zostały najnowsze zapisy aktów prawnych Ministra Zdrowia oraz Prezesa NFZ dotyczących roku 2015.
Wytłumaczono dodatkowo następujące zagadnienia:
 • wystawienia recepty bez obecności pacjenta
 • wydanie karty onkologicznej
 • zestaw badań POZ
 • rozliczenia wizyt w 2015
 • stawka kapitacyjna
 • wskaźnik WRN
 • wskaźnik WWBD
Materiał szkoleniowy aktualizujący wiedzę stan na dzień 30.06.2015 r.
 • Indywidualna ewidencja i sprawozdawczość badań wykonywanych w POZ (teoria + obsługa programu mMedica)
Materiał szkoleniowy aktualizujący wiedzę stan na dzień 01.09.2015 r.
Omówienie zmian wprowadzonych do sprawozdawczości POZ przez Zarządzenia 39/2015/DSOZ, 41/2015/DSOZ:
 • zmiana produktów świadczeń lekarskich
 • wskaźnik wykonania badań diagnostycznych progowy
 • wskaźnika wykonania badań diagnostycznych progowego, omówienie wzoru
 • sprawozdawczość zbiorcza i indywidualna badań diagnostycznych

Dokonując zakupu uzyskujecie Państwo dostęp do materiału szkoleniowego na okres 200 dni od momentu dokonania zapłaty.


Oznacza to, że w każdej chwili możecie zalogować się na swoje konto i korzystać ile razy chcecie z zakupionego szkolenia.
W dowolnym momencie, w dowolnym czasie oraz w dowolnym miejscu.

Autor kursu

Leszek Zając
Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – ISO/IEC 27001:2013 | Srebrny Partner ASSECO – mMedica | Specjalista praktyk w zakresie rozliczeń z NFZ | Wieloletni wykładowca i trener: Rozliczenia z NFZ, Ochrona Danych Osobowych, EDM, Obsługa programów medycznych | Prezes Zarządu: MediComp Sp. z o.o.

Cena: 107 PLN