Zapraszamy na drugi kurs z cyklu „Wsparcie dla ABI”.
Przeprowadzanie sprawdzeń zgodności przetwarzania danych osobowych z ustawą.

W związku z wieloma zapytaniami o wskazówki dotyczące przeprowadzania tzw. sprawdzenia (audytu, kontroli) przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą zapraszamy Państwa na kurs podczas którego Pani Magdalena Korga – prawnik i praktyk w zakresie ODO – zapozna uczestników z aktualnymi przepisami dotyczącymi powyższego problemu oraz z praktycznym sposobem ich realizacji.

Poruszone zostaną następujące zagadnienia:
  • sprawdzenie jako obowiązek ABI
  • dwa rodzaje sprawdzeń: planowe oraz doraźne
  • przygotowanie planu sprawdzeń
  • zawartość planu sprawdzeń
  • zakres sprawdzenia
  • dokumentowanie sprawdzenia
  • sprawozdanie dla administratora danych
  • sprawozdanie dla GIODO
  • praktyczne wskazówki dot. przeprowadzania sprawdzeń
Opis procesu sprawdzenia (audytu), który zostanie zaprezentowany na webinarium został sprofilowany pod potrzeby i charakter funkcjonowania placówek medycznych.

Umiejętność przeprowadzania sprawdzeń oraz właściwego ich dokumentowania musi być podstawową umiejętnością każdego Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

Dokonując zakupu uzyskujecie Państwo dostęp do materiału szkoleniowego na okres 200 dni od momentu dokonania zapłaty.


Oznacza to, że w każdej chwili możecie zalogować się na swoje konto i korzystać ile razy chcecie z zakupionego szkolenia.
W dowolnym momencie, w dowolnym czasie oraz w dowolnym miejscu.


Autor kursu

Magdalena Korga
Prawnik, praktyk, administrator bezpieczeństwa informacji, doświadczony trener, konsultant. Jest członkiem założycielem Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego, członkiem Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych oraz Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, biorącego czynny udział w procesie legislacyjnym dotyczącym nowelizacji przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych. W 2013 r. otrzymała tytuł Lidera Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych. Autorka licznych publikacji z zakresu ochrony danych osobowych. Audytor z doświadczeniem w zakresie wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych, zarówno w dużych podmiotach, jak i niewielkich organizacjach. Od kilku lat kieruje pracą zespołu ekspertów, realizując projekty związane z dostosowaniem organizacji do wymogów prawa ochrony danych osobowych.

Cena: 107 PLN