Zapraszamy do wykupienia kursu omawiającego zasady wystawiania Recept 75+ oraz zmiany wprowadzone w POZ zarządzeniem 50.2016/DSOZ.

Aktualne stan prawny – 1 wrzesień 2016 r.

Wiedza przekazana podczas kursu pozwoli szczegółowo zapoznać się z zagadnieniem Recept 75+ w placówkach POZ.
Omówimy również zasady wystawiania i realizacji recept na bezpłatne leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne dla pacjentów, którzy ukończyli 75 lat.

Przedstawimy również szczegółowo temat podwyżek dla pielęgniarek, położnych oraz higienistek szkolnych, jak również personelu pielęgniarskiego pracującego w gabinetach zabiegowych POZ.Wytłumaczono dodatkowo następujące zagadnienia:
  • Osoby uprawnione do wystawiania recept 75+
  • Uprawnieni seniorzy
  • Zasady wypełniania recept z - S
  • Nowe stawki kapitacyjne w POZ
  • Podwyżki dla pielęgniarek i położnych
  • wskaźnik WRN

Dokonując zakupu uzyskujecie Państwo dostęp do materiału szkoleniowego na okres jednego roku od momentu dokonania zapłaty.


Oznacza to, że w każdej chwili możecie zalogować się na swoje konto i korzystać ile razy chcecie z zakupionego szkolenia.
W dowolnym momencie, w dowolnym czasie oraz w dowolnym miejscu.

Autor kursu

Leszek Zając
Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – ISO/IEC 27001:2013 | Srebrny Partner ASSECO – mMedica | Specjalista praktyk w zakresie rozliczeń z NFZ | Wieloletni wykładowca i trener: Rozliczenia z NFZ, Ochrona Danych Osobowych, EDM, Obsługa programów medycznych | Prezes Zarządu: MediComp Sp. z o.o.

Cena: 67 PLN