Merytoryczne oraz praktyczne zasady prowadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej w fizjoterapii
Stan prawny: 19.01.2021 r.


Każda placówka fizjoterapii ma ustawowy obowiązek prowadzenia, przechowywania i właściwego udostępniania dokumentacji medycznej. Nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. wprowadziło wiele zmian oraz usystematyzowało zasady prowadzenia dokumentacji w obszarze fizjoterapii. Powyższe Rozporządzenie wprowadza również obowiązek prowadzenia dokumentacji w postaci elektronicznej od 1 stycznia 2021 r.

Zapraszamy Państwa na szkolenie (nagranie z webinaru) omawiające merytoryczne oraz praktyczne zasady prowadzenia, przechowywania oraz właściwego udostępniania dokumentacji medycznej przez placówki fizjoterapii. Powyższe zagadnienie zostanie omówione z punktu formalnoprawnego.

Podczas wykładu poruszone zostaną między innymi następujące zagadnienia:
 • Zasady oraz okresy przechowywania dokumentacji medycznej
 • Zasady udostępniania dokumentacji medycznej
 • Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej w obszarze fizjoterapii – zgodnie z Rozporządzeniem MZ z dnia 6 kwietnia 2020 r.
  • podział dokumentacji: wewnętrzna, zewnętrzna, zbiorcza oraz indywidualna
  • dokumentacja tworzona na potrzeby NFZ
  • obowiązkowe oświadczenia i zgody pacjenta
  • zaświadczenia, orzeczenia, opinie
  • podstawowe zasady prowadzenia dokumentacji medycznej
  • obowiązek prowadzenia dokumentacji w postaci elektronicznej
  • karta indywidualnej opieki fizjoterapeutycznej
  • wykaz raportów fizjoterapeutycznych
  • dokumentacja fizjoterapeuty w ramach praktyki zawodowej
  • dokumentacja fizjoterapeuty w ramach podmiotu leczniczego
  • Uwzględnienie ICF
 • Wizyta fizjoterapeutyczna
 • Wystawianie zleceń na wyroby medyczne
 • Skierowanie na rehabilitację leczniczą oraz kwalifikacja zabiegów
 • ankieta wizyty fizjoterapeutycznej
 • Obowiązek informacyjny RODO
 • Koordynator zespołu fizjoterapeutów
 • Najczęściej zadawane pytania

Do szkolenia dołączamy prezentację oraz inne przydatne materiały.


Dokonując zakupu uzyskujecie Państwo dostęp do materiału szkoleniowego na okres jednego roku od momentu dokonania zapłaty.

Oznacza to, że w każdej chwili możecie zalogować się na swoje konto i korzystać ile razy chcecie z zakupionego szkolenia. W dowolnym momencie, w dowolnym czasie oraz w dowolnym miejscu.

 


Cena: 117 PLN


SZYBKA POMOC

Dostępność natychmiastowa
FAQ
(Najczęściej Zadawane Pytania)

77 55 00 347