Kurs – Recepty 75+ oraz Zmiany w POZ od 1 września 2016 r.

Czego nauczysz się w kursie? Na jak długo otrzymasz dostęp do kursu? Zapraszamy do wykupienia kursu omawiającego zasady wystawiania Recept 75+ oraz zmiany wprowadzone w POZ zarządzeniem 50.2016/DSOZ. Aktualne stan prawny – 1 wrzesień 2016 r. Wiedza przekazana podczas kursu pozwoli szczegółowo zapoznać się z zagadnieniem Recept 75+ w placówkach POZ. Omówimy również zasady wystawiania

Kurs – Świadczenia pielęgnacyjne w ramach opieki długoterminowej przepisy rok 2015

Czego nauczysz się w kursie? Na jak długo otrzymasz dostęp do kursu? Zapraszamy do wykupienia kursu omawiającego w kompleksowym ujęciu przepisy dotyczące prowadzenia oraz sprawozdawczości świadczeń pielęgnacyjnych w ramach opieki długoterminowej w 2015 roku. Po każdej zmianie przepisów materiał szkoleniowy jest aktualizowany lub dodawany jest nowy film aktualizujący. Wiedza przekazana podczas kursu pozwala we właściwy

Kurs – Kolejki oczekujących – omówienie przepisów w roku 2016

Czego nauczysz się w kursie? Na jak długo otrzymasz dostęp do kursu? Zapraszamy do wykupienia kursu omawiającego w kompleksowym ujęciu przepisy dotyczące prowadzenia oraz sprawozdawczości Kolejek oczekujących w 2015 roku. Aktualny stan prawny – 1 czerwiec 2015 r. Po każdej zmianie przepisów materiał szkoleniowy jest aktualizowany lub dodawany jest nowy film aktualizujący. Wiedza przekazana podczas

Kurs – Zarządzenie Prezesa NFZ dotyczące Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w roku 2015

Czego nauczysz się w kursie? Na jak długo otrzymasz dostęp do kursu? Zapraszamy do wykupienia kursu omawiającego w kompleksowym ujęciu przepisy dotyczące rozliczania oraz sprawozdawczość placówki Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej z NFZ w 2015 roku. Aktualne stan prawny – 1 sierpień 2015 r. Po każdej zmianie przepisów materiał szkoleniowy jest aktualizowany lub dodawany jest nowy film