podręcznik po RODO

Przewodnik po RODO dla służby zdrowia

Przewodnik po RODO dla służby zdrowia Ministerstwo Cyfryzacji wraz z Urzędem Ochrony Danych przygotowało specjalny podręcznik po RODO dla służby zdrowia. Podręcznik powstał w wyniku prac zespołu zadaniowego ds. ochrony zdrowia działającego w ramach Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych utworzonej w Ministerstwie Cyfryzacji. Podręcznik jest odpowiedzią na liczne przykłady błędnego zrozumienia przepisów RODO, celem

FILM – ABI po nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych

Zapraszam na film z webinarium na którym omówione zostały nowe zadania ABI obowiązujące od stycznia 2015 r. jak również porównane zostaną warianty ochrony danych osobowych:  model z powołaniem ABI oraz model bez powołania ABI w placówce.Dnia 1 stycznia 2015 roku weszła w życie ustawa o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, która dokonała znaczących zmian w ustawie