RODO w placówkach medycznych

Dnia 25 maja 2018 r. wchodzi w życie unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych – zwane powszechnie RODO. Rozporządzenie wprowadza wiele zmian oraz nowych obowiązków dla wszystkich podmiotów przetwarzających dane osobowe w tym również dla placówek medycznych.

Pakiet usług wspierających wdrożenie RODO

Formularz zgłoszenia na webinar

Proszę uważnie wypełnić formularz. Podane dane będą użyte do wystawienia faktury.

Imię i Nazwisko uczestnika szkolenia

NIP firmy i Telefon

E-mailWEBINAR: Jak przygotować placówkę medyczną do nowych przepisów RODO z zakresu ochrony danych osobowych?

Koszt udziału: 47 zł brutto
Termin: 05.02.2018 r. godz. 11:00 - 12:00
Faktury zostaną wysłane na podany w zgłoszeniu adres e-mail po webinarze.


- Wyrażam zgodę na:

przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu przez MediComp Consulting Sp. z o.o. w celu realizacji szkolenia. Przyjmuję również do wiadomości, że przysługuje mi prawo do wglądu w treść swoich danych, ich poprawianie i uzupełnianie oraz prawo wnoszenia sprzeciwów i żądania zaprzestania ich przetwarzania.