Elektroniczna dokumentacja medyczna

Opis szkoleniaWykładowcaInformacje organizacyjneTerminy

Elektroniczna dokumentacja medyczna – proces przygotowania placówki

Cel i opis szkolenia:

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z prawnymi aspektami regulującymi proces wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej jak również praktyczne przedstawienie zasad prowadzenia EDM w placówce zdrowia.

Umiejętności zdobyte na kursie:

Wiedza zdobyta na kursie pomoże wytyczyć kierunek dostosowania placówki medycznej do aktualnych przepisów związanych z wdrożeniem i prowadzeniem elektronicznej dokumentacji medycznej.

Adresaci szkolenia:

 • właściciele, kadra kierownicza placówek medycznych
 • osoby przygotowujące się do procesu wdrożenia systemu EDM
 • osoby przygotowujące się do zajmowania funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji w placówce medycznej
 • osoby zatrudnione na stanowiskach managerskich placówek medycznych
Program ramowy szkolenia:

Kurs składa się z praktycznego wykładu połączonego z elementami prezentacji.

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna: nowe obowiązki, zagrożenia oraz proces przygotowawczy informatyzacji placówki zdrowia (czas trwania 8 godz.)

 1. Aktualne akty prawne, nowe definicje oraz kalendarz wymaganych zmian.
 2. Omówienie zagadnienia EDM (Elektronicznej Dokumentacji Medycznej) oraz związanej z nią zmianami prawnymi oraz organizacyjnymi.
 3. SIM – System Informacji Medycznej: Ogólnopolski system teleinformatyczny, umożliwiający wymianę danych i informacji dotyczących dokumentacji medycznej pomiędzy usługodawcami, płatnikami oraz pacjentem.
 4. Przedstawienie założeń EDM w powiązaniu z SIM (ogólnopolski System Informacji Medycznej).
 5. Dokumentacja medyczna: podział dokumentacji i rodzaje dokumentów, zasady prowadzenia i przetwarzania dokumentacji medycznej, dokument elektroniczny i inne pojęcia.
 6. Szczególne wymagania dotyczące dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej.
 7. Zabezpieczanie dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci elektronicznej przed utratą i uszkodzeniem danych.
 8. Identyfikacja osoby dokonującej wpisów w systemie teleinformatycznym używanym do prowadzenia dokumentacji medycznej.
 9. Dołączanie dokumentacji w postaci innej niż elektroniczna do dokumentacji elektronicznej.
 10. Proces prawidłowego przechowywania i archiwizacji e-dokumentacji
 11. Udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej.
 12. Odpowiedzialność za naruszenia przepisów.
 13. Przygotowanie do informatyzacji placówki zdrowia. Wybór sprzętu, oprogramowania, kosztorys.
 14. Podstawowe omówienie nowych obowiązków związanych z ochroną danych osobowych. Wyznaczenie administratora ABI, przygotowanie Polityki bezpieczeństwa, prowadzenie odpowiedniej dokumentacji.
 15. Zestaw dokumentów, które nie mogą być tworzone wyłącznie w postaci elektronicznej.
 16. Nowe obowiązki wynikające z ustawy “Onkologiczno – Kolejkowej”.
 17. Plan dojścia do godziny „0” – kolejność działań, zagrożenia i pułapki.

Leszek Zając

Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – ISO/IEC 27001:2013 | Srebrny Partner ASSECO – mMedica | Specjalista praktyk w zakresie rozliczeń z NFZ | Wieloletni wykładowca i trener: Rozliczenia z NFZ, Ochrona Danych Osobowych, EDM, Obsługa programów medycznych | Prezes Zarządu: MediComp Sp. z o.o.

 1. Czas trwania szkolenia:

Szkolenie jest jednodniowe, odbywa się w godzinach od 9.00 do 16.00 w siedzibie klienta (w placówce medycznej) – szkolenie na zamówienie

 1. Forma szkolenia:

Szkolenie składa się z wykładu połączonego z elementami prezentacji oraz z warsztatów ze specjalną sesją zadawania pytań.

Każdy uczestnik w ramach szkolenia otrzyma:

 • Zaświadczenie potwierdzający udział w szkoleniu.
 • Zestaw materiałów
 1. Koszt uczestnictwa:

Szkolenie organizowane jest na zamówienie placówki medycznej.

Koszt szkolenia wynosi 1500 zł brutto niezależnie od ilości uczestników, należy również doliczyć koszt dojazdu wykładowcy do placówki medycznej.

W ramach tej kwoty przygotowane są materiały szkoleniowe dla 10 osób, w przypadku większej ilości uczestników każdy następny zestaw szkoleniowy wynosi – 10 zł brutto

 1. Zgłoszenia uczestnictwa

W celu zamówienia szkolenia prosimy kontaktować się z panem Leszkiem Zającem: Tel. 601 486 780; e-mail: biuro@medicomp.pl

 • Terminy uzgadniane są indywidualnie w ramach zamówienia szkolenia. Istnieje możliwość przeprowadzenia również w soboty.