Gabinet lekarski mMedica

Szanowni Państwo – LEKARZE!

Zapraszamy na specjalne szkolenie, podczas którego kompleksowo omówimy Gabinet Lekarski – moduł programu mMedica.
Celem tego szkolenia jest praktyczne zaprezentowanie możliwości gabinetu lekarskiego mMedica oraz nauczenie lekarzy wykorzystania tego narzędzia w ich codziennej pracy.

Opis szkoleniaWykładowcaInformacje organizacyjneTerminy

Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej

Cel i opis szkolenia:

Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego w praktyczny sposób zostaną przedstawione zasady prowadzenia dokumentacji medycznej w nieszpitalnych placówkach medycznych (przychodnie POZ, specjalistyczne, rehabilitacyjne, stomatologiczne, komercyjne, gabinety lekarskie).

Omówiony zostanie cały proces zarządzania dokumentacją w placówce, począwszy od jej stworzenia, poprzez właściwe przechowywanie oraz udostępnianie. Wskażemy aktualne wzory dokumentów, zarówno dokumentacji indywidualnej, jak i zbiorczej, przedstawione zostaną również konieczne oświadczenia pobierane od pacjenta. Zakres szkolenia obejmować będzie zasady prowadzenia dokumentacji wynikające z aktualnych ustaw oraz z przepisów NFZ. Omówimy również zasady prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej EDM oraz pomożemy wytyczyć ścieżkę jej wdrożenia w placówce.

Umiejętności zdobyte na kursie:

Wiedza zdobyta na kursie pomoże wytyczyć kierunek dostosowania placówki medycznej do aktualnych przepisów związanych z prowadzeniem dokumentacji medycznej.

Adresaci szkolenia:

Osoby zatrudnione w placówkach opieki zdrowotnej, które w swojej pracy zajmują się dokumentacją medyczną.

Program szkolenia:

Kurs składa się z praktycznego wykładu połączonego z elementami prezentacji.

– Akty prawne
– Definicje
– Zasady prowadzenia dokumentacji papierowej
– Zasady prowadzenia dokumentacji elektronicznej
– Oświadczenia oraz zgody pacjenta
– Podział dokumentacji medycznej
– Zapoznanie się z wzorami dokumentów medycznych
– Zasady prowadzenia i przetwarzania dokumentacji medycznej
– Zasady oraz czas przechowywania dokumentacji
– Udostępnianie dokumentacji
– Zasady wystawiania skierowań
– Zasady wystawiania recept
– Elementy dokumentacji indywidualnej
– Elementy dokumentacji zbiorczej
– Dokumentacja poradni ambulatoryjnej
– Dokumentacja indywidualnej oraz grupowej praktyki lekarskie
– Dokumentacja indywidualnej oraz grupowej praktyki pielęgniarskiej
– Dokumentacja w higienie szkolnej
– Wprowadzenie do elektronicznej dokumentacji medycznej
– Archiwizacja dokumentacji medycznej
– Udostępnienie dokumentacji medycznej

Leszek Zając

Specjalista praktyk w zakresie rozliczeń z NFZ, autor publikacji oraz artykułów na tematy rozliczeniowe. Wieloletni wykładowca i trener na szkoleniach obejmujące tematy: Rozliczenia z NFZ, Dokumentacja medyczna, Bezpieczeństwo informacji w placówce medycznej, ABI w medycynie, Obsługi programów medycznych, Proces informatyzacji przychodni i szpitali. Srebrny Partner ASSECO w zakresie programu mMedica. Audytor wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – ISO 27001:2013. Posiada doświadczenie w zakresie audytów eksperckich obejmujących optymalizację kontraktów z NFZ, właściwego zakresu oraz poprawności prowadzenia dokumentacji medycznej w placówce medycznej. | Prezes Zarządu: MediComp Sp. z o.o.

  1. Czas trwania szkolenia:

Szkolenie jest jednodniowe, odbywa się w godzinach od 9.00 do 16.00 w siedzibie klienta (w placówce medycznej) – szkolenie na zamówienie

  1. Forma szkolenia:

Szkolenie składa się z wykładu połączonego z elementami prezentacji oraz z warsztatów ze specjalną sesją zadawania pytań.

Każdy uczestnik w ramach szkolenia otrzyma:

  • Zaświadczenie potwierdzający udział w szkoleniu.
  • Zestaw materiałów
  1. Koszt uczestnictwa:

Szkolenie organizowane jest na zamówienie placówki medycznej.

Koszt szkolenia wynosi 1750 zł brutto niezależnie od ilości uczestników, należy również doliczyć koszt dojazdu wykładowcy do placówki medycznej.

W ramach tej kwoty przygotowane są materiały szkoleniowe dla 10 osób, w przypadku większej ilości uczestników każdy następny zestaw szkoleniowy wynosi – 10 zł brutto

  1. Zgłoszenia uczestnictwa

W celu zamówienia szkolenia prosimy kontaktować się z panem Leszkiem Zającem: Tel. 601 486 780; e-mail: biuro@medicomp.pl

  • Terminy uzgadniane są indywidualnie w ramach zamówienia szkolenia. Istnieje możliwość przeprowadzenia również w soboty.