Komunikacja i stres

Opis szkoleniaWykładowcaInformacje organizacyjneTerminy

Jak skutecznie komunikować się w pracy i radzić sobie ze stresem?

 Oferujemy Państwu szkolenie, którego celem jest wyposażenie uczestnika w wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • komunikacji i rozwiązywania konfliktów,
 • pracy w grupie,
 • radzenia sobie ze stresem i zachowaniami agresywnymi.

Doskonalenie tych kompetencji wpływa bezpośrednio na lepszą efektywność pracownika, radzenie sobie z wyzwaniami i w konsekwencji zadowolenie z pracy.

Szkolenie może odbyć się w bloku dwudniowym, lub zostać rozdzielone na dwa oddzielne szkolenia jednodniowe.

Szkolenie składa się z trzech modułów:

 • Komunikacja i rozwiązywanie konfliktów
 • Praca w grupie
 • Radzenie sobie ze stresem i zachowaniami agresywnymi

 W szkoleniu wykorzystane zostaną następujące metody pracy: wykład, warsztaty, gra symulacyjna, test, ćwiczenia identyfikacyjne, strategia pytań i odpowiedzi.

 Komunikacja i rozwiązywanie konfliktów

W tematyce KOMUNIKACJI I ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW uczestnik dowie się, JAK: 

 • efektywnie komunikować się z innymi w oparciu o teorię asertywności?
 • skutecznie posługiwać się parafrazą?
 • poprawić umiejętność aktywnego słuchania?
 • zastosować techniki poprawiające komunikację?
 • wykorzystać wiedzę na temat przestrzeni personalnej i komunikacji niewerbalnej?
 • radzić sobie z trudnym klientem?

 Cele te zostaną osiągnięte w oparciu o trening asertywności, zapoznanie i przećwiczenie technik poprawy aktywnego słuchania i diagnozowania potrzeb klienta. W trakcie zajęć zostanie przekazana wiedza na temat komunikacji werbalnej i niewerbalnej, teorii przestrzeni personalnej. Uczestnik będzie potrafił umiejętnie formułować pytania, a także posługiwać się technikami poprawiającymi komunikację: parafrazą, skalowaniem, komplementowaniem, aktywnym słuchaniem. Nabędzie umiejętności w zakresie oceny własnych strategii komunikacji i rozwiązywania konfliktów, będzie w stanie wskazać popełniane błędy oraz stosowane w komunikacji bariery.

Praca w grupie

Odnośnie zagadnienia PRACY W GRUPIE uczestnik uzyska odpowiedź na pytania, JAK: 

 • diagnozować role w zespole?
 • zgodnie z nimi właściwie zarządzać zespołem?
 • rozwiązywać konflikty?
 • stawiać cele mobilizujące do efektywniejszej pracy?
 • oceniać pracowników, jednocześnie ich motywując?
 • dbać o komunikację i relacje społeczne zespołu?
 • radzić sobie w sytuacjach trudnych i kryzysowych?

W tym celu uczestnik zostanie zapoznany z treściami na temat budowania relacji w grupie oraz zarządzania konfliktem. Uczestnicy będą uczestniczyć w grze symulacyjnej na temat ról w zespole oraz zrealizują kilka zadań wymagających współpracy w grupie, co od strony praktycznej wskaże im kluczowe mechanizmy. Na podstawie nabytej wiedzy uczestnik będzie potrafił wskazać swoje atuty i ograniczenia w komunikacji, a także posługiwać się komunikatami typu JA, stosować scenariusz rozwiązywania konfliktów DESC.

Radzenie sobie ze stresem i sytuacjami agresywnymi

W kwestii RADZENIA SOBIE ZE STRESEM I ZACHOWANIAMI AGRESYWNYMI, uczestnik dowie się JAKIE: 

 • są źródła i objawy stresu?
 • istnieją techniki redukcji stresu i jak je stosować?
 • są sposoby konstruktywnego radzenia sobie ze stresem?
 • symptomy występują przed wystąpieniem zachowania agresywnego?
 • istnieją możliwości niwelowania skutków stresu i zachowań agresywnych?

 W celu osiągnięcia zamierzonych efektów tej części szkolenia uczestnik wypełni test diagnostyczny na temat przyczyn i radzenia sobie ze stresem, który będzie stanowił punkt wyjścia do analizy na temat stosowanych oraz konstruktywnych technik radzenia sobie ze stresem. Zostanie zapoznany z teorią eustresu i dystresu, zarządzania czasem, pozytywnego myślenia oraz technikami relaksacyjnymi. Ponadto uczestnik będzie potrafił rozpoznawać wczesne oznaki agresji klienta oraz stosować techniki rozładowywania napięć.

Dr Alina Matlakiewicz

Psycholog ekonomiczny i andragog, wykładowca oraz trener z ponad 15-letnim doświadczeniem prowadzenia szkoleń zarówno w środowisku akademickim, jak i dla biznesu. Specjalizuje się w psychologii człowieka dorosłego oraz psychologii w marketingu. Doświadczenie zdobywała na stypendium w Wielkiej Brytanii, uczestnicząc w zajęciach i prowadząc badania na Uniwersytecie Londyńskim, w Leeds, Coventry i w Guildford. Swoje umiejętności doskonaliła biorąc udział w wielu konferencjach zagranicznych (m.in. Finlandia, Estonia, Bułgarii, W. Brytania, Niemcy, Węgry). Uczestniczyła również w największych międzynarodowych targach handlowych – Guang Zhou (Chiny), Bolonia (Włochy), Birmingham (Wielka Brytania), zarówno jako reprezentant firmy produkcyjno-handlowej, jak i doradca produktowy. Posiada certyfikat Racjonalnej Terapii Zachowania, społecznej odpowiedzialności w biznesie CSR, a także pełnomocnika i audytora wewnętrznego ISO 9001:2008.

 1. Czas trwania szkolenia:

Szkolenie może odbyć się w bloku dwudniowym, lub zostać rozdzielone na dwa oddzielne szkolenia jednodniowe.

Szkolenie jest jednodniowe, odbywa się w godzinach od 9.00 do 16.00 w siedzibie klienta (w placówce medycznej) – szkolenie na zamówienie

 1. Forma szkolenia:

Szkolenie składa się z wykładu połączonego z elementami prezentacji oraz z warsztatów ze specjalną sesją zadawania pytań. W szkoleniu wykorzystane zostaną następujące metody pracy: wykład, warsztaty, gra symulacyjna, test, ćwiczenia identyfikacyjne, strategia pytań i odpowiedzi.

Każdy uczestnik w ramach szkolenia otrzyma:

 • Zaświadczenie potwierdzający udział w szkoleniu.
 • Zestaw materiałów
 1. Koszt uczestnictwa:

Szkolenie organizowane jest na zamówienie placówki medycznej.

Koszt szkolenia wynosi 2 x 1500 zł brutto (2 x dzień szkoleniowy) niezależnie od ilości uczestników, należy również doliczyć koszt dojazdu wykładowcy do placówki medycznej.

W ramach tej kwoty przygotowane są materiały szkoleniowe dla 10 osób, w przypadku większej ilości uczestników każdy następny zestaw szkoleniowy wynosi – 10 zł brutto

 1. Zgłoszenia uczestnictwa

W celu zamówienia szkolenia prosimy kontaktować się z panem Leszkiem Zającem: Tel. 601 486 780; e-mail: biuro@medicomp.pl

 • Terminy uzgadniane są indywidualnie w ramach zamówienia szkolenia. Istnieje możliwość przeprowadzenia również w soboty.