Strona z materiałami dla uczestników szkolenia

Unikatowe rozwiązanie szkoleniowe!
Kurs Administratora Bezpieczeństwa Informacji w placówce medycznej przez internet.

Przez ostatnie trzy lata zorganizowaliśmy w wielu miastach Polski ponad 120 edycji kursu: ABI w placówce medycznej. Dzisiaj zapraszamy Państwa na unikatowe rozwiązanie edukacyjne – Kurs ABI w placówce medycznej przez internet!

Zapraszamy na 5 nagranych wykładów, każdy trwający ok. 1.5 godziny, podczas których zrealizujemy pełen program naszego kursu. Materiał filmowy nagrany został podczas przeprowadzonego przez nas szkolenia on-line.

Korzyści szkolenia przez internet

Nauka w czasie wolnym od pracy
Uczysz się kiedy chcesz i gdzie chcesz! Pozyskujesz wiedzę "na odległość" przez komputer, uczysz się w swoim tempie i w Tobie odpowiadających godzinach. Nauka w naszych kursach nie wymaga wydzielenia specjalnego wolnego całego dnia, nie wygeneruje kosztów związanych z transportem czy też z noclegiem.

Zestaw materiałów
Każdy uczestnik otrzyma zestaw materiałów szkoleniowych (pełen skrypt szkoleniowy, wzory dokumentów, akty prawne), które będzie mógł wykorzystać w późniejszej pracy w zakresie ochrony danych osobowych.

Forum
Poniżej kursu przygotowano specjalne forum na którym można również zadawać pytania, toczyć rozmowy oraz udzielać wsparcia pozostałym użytkownikom.

Materiały filmowe z webinarów
Dzięki dokonaniu zakupu kursu otrzymujecie Państwo roczny dostęp do materiałów szkoleniowych – pomoże to utrwalić wiedzę pozyskaną podczas szkolenia.

Kurs Administratora Bezpieczeństwa Informacji w placówce medycznej przez internet.

Cel i opis szkolenia:

Celem kursu jest przygotowanie uczestnika do samodzielnego wykonywania obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) w specyfice służby zdrowia oraz uzyskania umiejętności stworzenia odpowiedniego systemu i dokumentacji ochrony danych osobowych w placówce medycznej.

Uczestnik kursu zostanie zapoznany z aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych w ujęciu specyfiki placówek medycznych oraz z zasadami bezpieczeństwa informacji (Ustawa ODO, Polskie Normy, ISO 27001). Dodatkowo przedstawione zostaną praktyczne rozwiązania związane z procesem wdrożenia systemu ODO, audytu wewnętrznego, prowadzenia dokumentacji. Szczególny nacisk zostanie położony na zmiany obowiązujące od stycznia 2015 r. Uczestnikowi przedstawione zostaną również zagadnień Elektronicznej Dokumentacji Medycznej wobec wymogów ochrony danych osobowych. Propozycje konfiguracji oprogramowania medycznego oraz architektury IT w procesie dostosowywania placówki do Polityki Bezpieczeństwa.

Adresaci szkolenia:
 • właściciele, kadra kierownicza placówek medycznych
 • osoby przygotowujące się do procesu wdrożenia systemu ODO
 • osoby przygotowujące się do zajmowania funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji w placówce medycznej
 • osoby zatrudnione na stanowiskach managerskich związanych z przetwarzaniem danych osobowych (m.in. pracownicy działów rozliczeń z NFZ, administratorzy IT, osoby odpowiedzialne za dokumentacje medyczną)
 • osoby zainteresowane tematyką ochrony danych osobowych

Umiejętności zdobyte podczas kursu:
 • Przeprowadzanie sprawdzenia (audytu) zgodności przetwarzania danych osobowych z ustawą.
 • Wypełnienia wzoru zgłoszenia zbioru danych do rejestracji.
 • Zgłoszenie ABI do GIODO.
 • Umiejętność wskazania miejsc narażonych ryzykiem w sferze bezpieczeństwa informacji w placówce medycznej.
 • Opracowania polityki bezpieczeństwa.
 • Opracowania instrukcji zarządzania systemem informatycznym.
 • Zredagowanie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Sporządzenie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 • Umiejętność zaplanowania właściwej konfiguracji oprogramowania oraz sprzętu IT.
 • Tworzenie planu sprawdzeń.
 • Tworzenie rejestru jawnego zbiorów.
 • Opracowanie zabezpieczenia przetwarzania danych osobowych

Zagadnienia dodatkowe:
 • Praktyczne przykłady zagrożeń oraz sposóbów zabezpieczania danych w placówce medycznej.
 • Wskazówki dotyczące bezpiecznego przetwarzania Dokumentacji Medycznej.

 • Rozporządzenie w sprawie wzorów zgłoszeń powołania i odwołania administratora bezpieczeństwa informacji - pobierz
 • Ustawa o ochronie danych osobowych - pobierz
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania - pobierz
 • Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r o systemie informacji w ochronie zdrowia - pobierz
 • Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - pobierz
 • w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych - pobierz
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji - pobierz
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych - pobierz

Materiał filmowy z pierwszego webinarium.


Materiał filmowy z drugiego webinarium.

Materiał filmowy z trzeciego webinarium.

Materiał filmowy z czwartego webinarium.

Materiał filmowy z piątego webinarium.

1 Comments

Pozostaw komentarz