Zapraszamy do wykupienia dostępu do kursu omawiającego zagadnienie Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych w placówce medycznej.
Wiedza zdobyta na kursie pomoże przygotować odpowiednie umowy oraz procedury postępowania przy współpracy z podmiotami świadczącymi usługi placówkom medycznym - współpraca z firmą informatyczną, biurem rachunkowym, itp.

Dowiedz się więcej o kursie

Koszt kursu to tylko - 67 zł
Dokonując zakupu uzyskujecie Państwo dostęp do materiału szkoleniowego na okres 200 dni od momentu dokonania zapłaty.

Dowiedz się więcej o kursie

Szkolenie udostępniamy w postaci nagranego materiału filmowego zawierającego materiał szkoleniowy.


Dowiedz się więcej o kursie

Zapraszamy do wykupienia dostępu do kursu z serii Wsparcie dla ABI omawiającego zagadnienie Przeprowadzanie sprawdzeń zgodności przetwarzania danych osobowych.
Umiejętność przeprowadzania sprawdzeń oraz właściwego ich dokumentowania musi być podstawową umiejętnością każdego ABI.

Dowiedz się więcej o kursie

Koszt kursu to tylko - 107 zł
Dokonując zakupu uzyskujecie Państwo dostęp do materiału szkoleniowego na okres 200 dni od momentu dokonania zapłaty.

Dowiedz się więcej o kursie

Szkolenie udostępniamy w postaci nagranego materiału filmowego zawierającego materiał szkoleniowy.


Dowiedz się więcej o kursie

Zapraszamy do wykupienia dostępu do kursu omawiającego zagadnienie ochrony danych osobowych w placówce medycznej.
Wiedza zdobyta na kursie pomoże wytyczyć kierunek dostosowania placówki do aktualnych przepisów związanych z ochroną danych osobowych..

Dowiedz się więcej o kursie

Koszt kursu to tylko - 97 zł
Dokonując zakupu uzyskujecie Państwo dostęp do materiału szkoleniowego na okres 200 dni od momentu dokonania zapłaty.

Dowiedz się więcej o kursie

Szkolenie udostępniamy w postaci nagranego materiału filmowego zawierającego materiał szkoleniowy.


Dowiedz się więcej o kursieKurs darmowy!!!

Zapraszamy na bezpłatny kurs w którym omówione zostaną nowe obowiązki ABI (Administratora Bezpieczeństwa Informacji) od stycznia 2015 r. jak również porównane zostaną warianty ochrony danych osobowych: model z powołaniem ABI oraz model bez powołania ABI w placówce.

Dowiedz się więcej o kursie

Kurs darmowy!!!
Udostępniamy kurs, który jest całkowicie darmowy dla zarejestrowanych użytkowników portalu Akademia MediComp.

Dowiedz się więcej o kursie

Szkolenie udostępniamy w postaci nagranego materiału filmowego zawierającego materiał szkoleniowy.


Dowiedz się więcej o kursie