No i są już faktury za deklaracje POZ z nowymi stawkami kapitacyjnymi

Sierpniowa weryfikacja deklaracji POZ była pierwszą, która uwzględniała wybór sprawozdawczości badań wykonywanych przez lekarzy pierwszego kontaktu. Przypomnijmy, od sierpnia każdy świadczeniodawca POZ ma możliwość wyboru: albo przechodzi na tzw. sprawozdawczość indywidualną badań, dzięki czemu stawka kapitacyjna ulega podwyższeniu albo pozostaje przy sprawozdawczości zbiorczej kwartalnej, pozostając tym samym na wcześniejszym poziomie finansowania przez NFZ. Uzyskana podwyżka oczywiście nie jest za darmo, wymaga ona wydzielenia dodatkowego czasu pracy w celu właściwego wprowadzenia badań do systemów informatycznych przychodni.

W pierwszej kolejności należy pozyskać dokumentację z laboratoriów analitycznych i diagnostycznych pozwalającą wyodrębnić badania z grupy 22 sprawozdawanych indywidualnie “co do numeru pesel pacjentów”. Dokumentację tę należy zdobyć na tyle wcześnie, by uporać się z całym problemem do 20 dnia następnego miesiąca. Okazuje się, iż nie jest to łatwe zadanie, gdyż większość laboratoriów przygotowywała swoje faktury wraz ze specyfikacją zwykle po 15 następnego miesiąca. Mając już specyfikację wykonanych badań, przystępujemy do podziału – oddzielamy te sprawozdawane indywidualnie od sprawozdawanych kwartalnie. Trzecim krokiem jest właściwe wprowadzenie danych do systemu i wysłanie ich do NFZ.

Jak widać z powyższego opisu, cała operacja może zająć sporo czasu. Przeprowadźmy symulację dla dwóch przykładowych przychodni. Zobaczmy, ile muszą średnio poświęcić dodatkowego czasu i jaką podwyżkę na tym zyskają.

Pierwsza przykładowa przychodnia jest niezbyt duża praktyką sprawującą opiekę nad trzema tysiącami pacjentów, druga – będzie już większą placówką opiekującą się dziesięcioma tysiącami pacjentów. Musimy przyjąć statystyczny procentowy podział na grupy wiekowe, pozwalający nam wyliczyć finansowanie przed podwyżką oraz ze zwiększoną stawką kapitacyjną. Oczywiście dane są czysto statystyczne i mogą sporo odbiegać liczbami porównując ją np. z Państwa placówką.

Według rozporządzenia mamy obecnie następujące grupy wiekowe wraz z przynależnymi im współczynnikami przeliczeniowymi:

Grupy wiekowe współczynnik
UBEZPIECZENI 0-6 RŻ 2
UBEZPIECZENI 7-19 RŻ 1,2
UBEZPIECZENI 20-39 RŻ 1
UBEZPIECZENI 40-65 RŻ 1,1
UBEZPIECZENI POWYŻEJ 65 RŻ 2

Stawka kapitacyjna nie uwzględniająca podwyżki wynosi – 11,67 zł / miesięcznie.

Powyższe dane pozwalają nam wyliczyć wartość finansowania według “starej” stawki kapitacyjnej:

  • Mniejsza przychodnia otrzyma:  45898,11 zł
  • Większa przychodnia otrzyma: 152993,70 zł

Stawka z podwyżką za indywidualną sprawozdawczość wynosi: 11,84 zł co pozwala nam wyliczyć finansowanie naszych przychodni na:

  • Mniejsza otrzyma: 46566,72 zł
  • Większa otrzyma: 155222,40 zł

Widzimy, że mniejsza przychodnia zyskała na podwyżce: 668,61 zł , a większa 2228,70 zł.

Przyjrzyjmy się teraz ilości czasu, jaki należy zużyć na obsługę nowych czynności.

Placówka posiadająca ok 3 tyś. pacjentów wykonuje średnio ok. 30 badań z grupy “22”. Większa przychodnia wykona ich ok. 140. Czas potrzebny na przygotowanie i wprowadzenie danych dla jednego “peselu” wynosi ok. 2,5 minut (oddzielenie badań indywidualnych od zbiorczych, przydzielenie ich do pacjentów, wprowadzenie do systemy i wysłanie ich do NFZ ).

Przeliczając przychodnie poświęcą na opracowanie badań:

  • Mała przychodnia: 1 godzina i 15 minut
  • Większa przychodnia: 5 godzin i 50 minut

I tutaj możemy przejść już do podsumowania naszej symulacji.

Mała przychodnia poświęcając godziną i 15 minut miesięcznie zyskuje 668,61 zł w miesiącu, a rocznie 12 x 668,61 zł = 8023,32 zł

Większa przychodnia poświęcając 5 godzin i 50 minut w miesiącu zyskuje 2228, 70 zł w miesiącu, a w skali roku 12 x 2228,70 zł – 26744,40 zł

Wszystkim przychodniom, która zastanawiają się czy przejść na indywidualną sprawozdawczość badań mówimy – opłaca się.

Udostępnij:

Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji - ISO/IEC 27001:2013 | Srebrnyrebrny Partner ASSECO – mMedica | Specjalista praktyk w zakresie rozliczeń z NFZ | Wieloletni wykładowca i trener: Rozliczenia z NFZ, Ochrona Danych Osobowych, EDM, Obsługa programów medycznych. | Prezes Zarządu: MediComp Sp. z o.o.

1 Comments

Leave Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *