Opis szkoleniaWykładowcaInformacje organizacyjneTerminy

Obsługa programu mMedica

Cel i opis szkolenia:

Aplikacja mMedica jest rozwiązaniem proponowanym przez Asseco Poland SA. Program skutecznie wspomaga rozliczenia kontraktów z NFZ, gromadzenie danych medycznych, usprawnianie obsługi pacjenta oraz organizację pracy. Jest narzędziem zgodnym z właściwymi ustawami oraz rozporządzeniami Ministra Zdrowia dotyczących Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. Aktualny udział aplikacji mMedica w rynku średnich podmiotów medycznych (przychodnie i gabinety lekarskie) stanowi ok 45% w skali kraju, w wielu województwach udział ten wynosi nawet do 95%.

Oferowane szkolenia obejmują następujące tematy:

 • Gabinet lekarski ( mMedica )

Przegląd i omówienie funkcji gabinetu lekarskiego, wskazówki w praktycznym zastosowaniu modułu do prowadzenia elektronicznej kartoteki pacjenta, ewidencji medycznych danych pacjentów takich jak: wywiad, badania fizykalne, zabiegi, konsultacje obsługa rozpoznań, przepisywanie leków i wydruk recept, Ponadto wypisywanie zwolnień, skierowań, obsługa innych druków i ewidencja szczepień. Tworzenie szablonów.

 • Rejestracja i terminarz ( mMedica )

Zapoznanie z wszystkimi zagadnieniami związanymi z rejestracją pacjenta oraz terminarzem: wprowadzenie nowego pacjenta, pacjenta EU, EWUŚ i inne dok. ubezpieczeniowe, konfiguracja wydruku spersonalizowanych recept z poziomu rejestracji, wydruk oświadczeń, scalanie pacjentów, tworzenie harmonogramów pracy personelu, dodanie pacjenta do terminarza, zbiorcze sprawdzanie EWUŚ. Wykorzystanie terminarza w zakresie planowania oraz zarządzania świadczeniami medycznymi.

 • Kolejki oczekujących ( mMedica )

Omówienie zagadnień związanych z prowadzeniem listy oczekujących, aktualne przepisy, tworzenie, usuwanie i edycja kolejek, przenoszenie pacjentów między kolejkami, zarządzanie pozycjami kolejek (dodawanie, usuwanie, zmiana terminów, wykreślanie, oznaczanie jako zrealizowane), sporządzanie statystyki kolejek oraz eksport statystyk do NFZ.

 • Zarządzanie programem ( mMedica )

Omówienie zagadnień technicznych: instalacja, aktualizacja, możliwe błędy i sposoby ich naprawy, odtwarzanie bazy, zarządzanie wieloma bazami danych, archiwizacja danych. Zbiorcze sprawdzanie EWUŚ, konfiguracja systemu, ustawienia domyślne personelu, itp.

 • Proces rozliczeniowy ( mMedica )

Wprowadzanie świadczeń medycznych do celów rozliczeń z NFZ (STOM, AOS, POZ, REH), komunikacja I fazy, Weryfikacja odpowiedzi, Generowanie sprawozdania finansowego: tworzenie, edycja, oznaczanie pozycji, wysyłka, komunikacja. Weryfikacja świadczeń na Portalu Świadczeniodawcy. Zamykanie sprawozdań. Wprowadzenie do Rachunków elektronicznych: szablony,  generowanie rachunku, wydruk, eksport do Portalu Świadczeniodawcy.

Leszek Zając

Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – ISO/IEC 27001:2013 | Srebrny Partner ASSECO – mMedica | Specjalista praktyk w zakresie rozliczeń z NFZ | Wieloletni wykładowca i trener: Rozliczenia z NFZ, Ochrona Danych Osobowych, EDM, Obsługa programów medycznych | Prezes Zarządu: MediComp Sp. z o.o.

 1. Czas trwania szkolenia:

Szkolenie jest jednodniowe, odbywa się w godzinach od 9.00 do 16.00 w siedzibie klienta (w placówce medycznej) – szkolenie na zamówienie

 1. Forma szkolenia:

Szkolenie składa się z wykładu połączonego z elementami prezentacji oraz z warsztatów ze specjalną sesją zadawania pytań.

Każdy uczestnik w ramach szkolenia otrzyma:

 • Zaświadczenie potwierdzający udział w szkoleniu.
 • Zestaw materiałów
 1. Koszt uczestnictwa:

Szkolenie organizowane jest na zamówienie placówki medycznej.

Koszt szkolenia wynosi 1750 zł brutto niezależnie od ilości uczestników, należy również doliczyć koszt dojazdu wykładowcy do placówki medycznej.

W ramach tej kwoty przygotowane są materiały szkoleniowe dla 10 osób, w przypadku większej ilości uczestników każdy następny zestaw szkoleniowy wynosi – 10 zł brutto

 1. Zgłoszenia uczestnictwa

W celu zamówienia szkolenia prosimy kontaktować się z panem Leszkiem Zającem: Tel. 601 486 780; e-mail: biuro@medicomp.pl

 • Terminy uzgadniane są indywidualnie w ramach zamówienia szkolenia. Istnieje możliwość przeprowadzenia również w soboty.