29 czerwca 2020 r.: godz. 11.00 - 12.30

Zapisz się na webinarium

Zapraszamy na internetową konferencję (webinarium) poświęconą tematowi:
Omówienie aktualnych przepisów dotyczących udostępniania dokumentacji medycznej.


Ostatni rok przyniósł sporo znaczących zmian w zakresie zasad udostępniania dokumentacji medycznej przez placówki ochrony zdrowia. Zmiany te wynikają z nowelizacji Ustawy o Prawach Pacjenta, RODO, tzw. ustawy sektorowej oraz z najnowszego rozporządzenia MZ dotyczącego dokumentacji medycznej.

Każda modyfikacja przepisów dotyczących zasad udostępniania dokumentacji medycznej wiążę się z licznymi pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi ich stosowania.

Zapraszamy Państwa na webinar podczas którego szczegółowo omówimy wszystkie wprowadzane zmiany oraz w praktyczny sposób wskażemy aktualną ścieżkę udostępniania dokumentacji medycznej. Postaramy się również odpowiedzieć na najczęstsze pytania i wątpliwości.

Podczas webinaru poruszone zostaną między innymi następujące zagadnienia:
 • Podsumowanie ostatnich zmian w przepisach prawnych
 • 5 trybów udostępniania dokumentacji medycznej
 • Osoby i podmioty upoważnione do dostępu do dokumentacji medycznej
 • Udostępnianie dokumentacji medycznej po śmierci pacjenta
 • Nowe stawki za udostępnienie dokumentacji
 • Księga udostępnień dokumentacji medycznej
 • Proces udostępniania dokumentacji medycznej
 • Udostępnianie dokumentacji medycznej a RODO
 • Udostępnianie dokumentacji medycznej zakładom ubezpieczeń
 • Nowe obowiązki wynikające z rozporządzenia MZ dot. dokumentacji medycznej
 • Dopuszczalność przekazania danych o stanie zdrowia pacjenta na żądanie policji
 • Upoważnienia do odbioru recept
 • Odpowiedzi na najczęstsze pytania wynikające z codziennej praktyki placówek medycznych

Podczas wykładu zostanie udostępniony specjalny czat pozwalający zadawać pytania wykładowcy.


Koszt udziału w webinarium wynosi - 77 zł brutto.

Konferencja odbędzie się 29 czerwca 2020 roku: godz. 11.00 - 12.30.

Leszek Zając
Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji - ISO/IEC 27001:2013 | Srebrny Partner ASSECO – mMedica | Specjalista praktyk w zakresie rozliczeń z NFZ | Wieloletni wykładowca i trener: RODO w medycynie , Rozliczenia z NFZ, Ochrona Danych Osobowych, EDM, Obsługa programów medycznych | Prezes Zarządu: MediComp Consulting Sp. z o.o.