Opis szkoleniaWykładowcaInformacje organizacyjne oraz cena szkolenia

Podstawowa Opieka Zdrowotna – merytoryczne omówienie procesu rozliczeniowego oraz praktyczne jego zastosowanie w mMedica.

Zapraszamy na szkolenie omawiające merytorycznie proces rozliczeniowy kontraktu POZ oraz praktyczną jego realizację w aplikacji mMedica.

Celem szkolenia jest przygotowanie użytkownika aplikacji do bieżącej oraz miesięcznej sprawozdawczości do NFZ produktów związanych z realizacją świadczeń POZ i powiązanych z nimi fakturami dla wszystkich zakresów oraz świadczeń dodatkowych.

Szkolenie składa się z dwóch części:
1 część – merytoryczna – omawiająca aktualne przepisy dotyczące realizacji świadczeń POZ.
2 część – praktyczna – omawiająca zastosowanie merytorycznych informacji w sprawozdawczości POZ w aplikacji mMedica.

Po szkoleniu uczestnik będzie potrafił przeprowadzić poprawną sprawozdawczość POZ, poprawiać błędy na Portalu Świadczeniodawcy, przeprowadzić weryfikację deklaracji, wystawiać faktury podwyżkowe oraz faktury zawiązane ze świadczeniami dodatkowo płatnymi.

Omówimy zasady tyczące następujących zakresów: Lekarz POZ, Pielęgniarka POZ, Położna POZ oraz Higiena szkolna.


Leszek Zając

Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – ISO/IEC 27001:2013 | Srebrny Partner ASSECO – mMedica | Specjalista praktyk w zakresie rozliczeń z NFZ | Wieloletni wykładowca i trener: Rozliczenia z NFZ, Ochrona Danych Osobowych, EDM, Obsługa programów medycznych | Prezes Zarządu: MediComp Sp. z o.o.

  1. Czas trwania szkolenia:

Czas trwania szkolenia: ok. 3 godziny.

Szkolenie może być przeprowadzone w trybie indywidualnym dla jednej osoby lub w trybie grupowym dostosowane do profilu danej placówki.

  1. Miejsce szkolenia:

Szkolenie może być przeprowadzone w trzech wariantach:

  • Szkolenie przeprowadzone w siedzibie placówki.
  • Szkolenie przeprowadzone On-line (zdalne – przez internet: ZOOM, Clickmeeting).
  • Szkolenie przeprowadzone w siedzibie MediComp: Strzelce Opolskie.
  1. Koszt szkolenia:

Szkolenie przeprowadzone On-line (zdalnie) lub w siedzibie MediComp – rozliczamy godzinowo (za każdą godzinę szkolenia):

  • Koszt szkolenia indywidualnego: 180 zł brutto za każdą godzinę szkolenia.
  • Koszt szkolenia grupowego (od 2 uczestników w górę): 220 zł brutto za każdą godzinę szkolenia.

Uwaga! – Koszt szkolenia w siedzibie placówki zawsze wynosi 1750 zł brutto (niezależnie od ilości uczestników), w ramach tej opłaty zakupujecie Państwo tzw. dzień szkoleniowy (9:00 – 16:00).
Sugerujemy by w ramach dnia szkoleniowego dodać inne szkolenia z oferty szkoleniowej naszej firmy.
Do ceny dnia szkoleniowego należy również doliczyć koszt dojazdu wykładowcy do placówki medycznej.

  1. Zgłoszenia uczestnictwa

W celu zamówienia szkolenia prosimy kontaktować się z panem Leszkiem Zającem:
– Telefon: 601 486 780
– e-mail: biuro@medicomp.pl

  1. Terminy

Terminy uzgadniane są indywidualnie w ramach zamówienia szkolenia. Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia również w soboty.