RODO w placówkach medycznych

Dnia 25 maja 2018 r. wchodzi w życie unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych – zwane powszechnie RODO. Rozporządzenie wprowadza wiele zmian oraz nowych obowiązków dla wszystkich podmiotów przetwarzających dane osobowe w tym również dla placówek medycznych.

Od lat pracując i szkoląc w obszarze ochrony danych osobowych w placówkach medycznych przygotwaliśmy dla Państwa pakiet usług wspierających wdrożenie RODO.

Pakiet usług wspierających wdrożenie RODO

Audyt zgodności

Proces wdrożenia systemu odo zgodnego z RODO rozpoczyna się przeprowadzeniem audytu placówki podczas którego identyfikuje się oraz inwentaryzuje wszystkie zbiory danych osobowych wraz z ich podziałem na kategorie danych. Następnie dokonuje się opisu wszystkich procesów przetwarzania wraz z analizą ich zgodności z RODO.
Dowiedz się więcej o naszej usłudze przeprowadzenia AUDYTU ZGODNOŚCI

Opracowanie dokumentacji

Na podstawie danych z audytu zgodności przeprowadza się ich analizę oraz ocenę ryzyka, która determinuje dobór odpowiednich zabezpieczeń technicznych oraz organizacyjnych. Następnym krokiem jest wdrożenie odpowiednich procedur postępowania, dobranych zabezpieczeń i stworzenie właściwej dokumentacji.
Dowiedz się więcej o naszej usłudze opracowania DOKUMENTACJI ODO.

Szkolenie RODO

Integralnym elementem wdrożenia są szkolenia: Pierwsze kierowane do osób zarządzających placówką wraz z IDO/ABI w zakresie bieżącego zarządzania wdrożonym systemem oraz przepisów i obowiązków placówki związanych z ochroną danych. Drugi typ szkolenia kierowany jest do pracowników przygotowujących ich do bezpiecznej i zgodnej z prawem pracy z danymi osobowymi.
Dowiedz się więcej o naszej ofercie SZKOLEŃ Z ZAKRESU RODO.