Recepty 75+ dla Seniorów w mMedica

Dostęp darmowy

Tematem tego filmu jest omówienie wystawiania Recept 75+ dla Seniorów w programie mMedica. Szkolenie udostępniamy w postaci nagranego materiału filmowego.

Dowiecie się Państwo z niego:
  • o wymaganiach wynikających z przepisów prawa
  • jak skonfigurować aplikację
  • jak wystawić Receptę 75+


 

Dodawanie puli numerów recept do mMedica

Dostęp darmowy

Tematem tego filmu jest omówienie czynności dodawania puli recept do programu mMedica. Szkolenie udostępniamy w postaci nagranego materiału filmowego.