Szkolenia MediComp

Działalność MediComp od 1999 roku skoncentrowana jest na profesjonalnym merytoryczno-informatycznym doradztwie dedykowanym szpitalom, przychodniom i gabinetom lekarskim.

Wspieramy placówki medyczne poprzez: szkolenia, wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, wdrożenia systemów ochrony danych osobowych, audyt ekspercki w zakresie optymalizacji realizacji kontraktu z NFZ, szeroko rozumianego doradztwa w zakresie przepisów i rozliczeń z NFZ, pomoc w tworzeni nowych podmiotów leczniczych oraz wsparcie przy reorganizacji istniejących, informatyzacji służby zdrowia.

Jedną z głównych gałęzi naszej działalności są szkolenia przeprowadzane w formie otwartych kursów oraz zamkniętych szkoleń dopasowywanych do profilu i potrzeb klienta. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszych szkoleń.

Szkolenie może być przeprowadzone w trzech wariantach:

  • Szkolenie przeprowadzone w siedzibie placówki.
  • Szkolenie przeprowadzone On-line (zdalne – przez internet: ZOOM, Clickmeeting).
  • Szkolenie przeprowadzone w siedzibie MediComp: Strzelce Opolskie.

Koszt szkolenia:
Szkolenie przeprowadzone On-line (zdalnie) lub w siedzibie MediComp – rozliczamy godzinowo (za każdą godzinę szkolenia):

  • Koszt szkolenia indywidualnego: 180 zł brutto za każdą godzinę szkolenia.
  • Koszt szkolenia grupowego (od 2 uczestników w górę): 220 zł brutto za każdą godzinę szkolenia.

Uwaga! – Koszt szkolenia w siedzibie placówki zawsze wynosi 1750 zł brutto (niezależnie od ilości uczestników), w ramach tej opłaty zakupujecie Państwo tzw. dzień szkoleniowy (9:00 – 16:00).
Sugerujemy by w ramach dnia szkoleniowego dodać inne szkolenia z oferty szkoleniowej naszej firmy.
Do ceny dnia szkoleniowego należy również doliczyć koszt dojazdu wykładowcy do placówki medycznej.

Aktualne szkolenia MediComp

Gabinet mMedica w codziennej pracy lekarza.

- więcej o kursie

Obsługa Gabinetu Pielęgniarki mMedica.

- więcej o kursie

Moduł do obsługi świadczeń komercyjnych w aplikacji mMedica.

- więcej o kursie

Moduł – Rehabilitacja ambulatoryjna mMedica – wersja pilotażowa.

- więcej o kursie

Rejestracja i Terminarz mMedica.

- więcej o kursie

Wszystko co musisz wiedzieć o e-skierowaniach | merytorycznie i praktycznie w mMedica.

- więcej o kursie

Obsługa oraz ewidencja w aplikacji mmedica pacjenta z UE, z kartą Polaka spoza UE oraz innych.

- więcej o kursie

Ambulatoryjna Rehabilitacja Lecznicza – merytoryczne omówienie procesu rozliczeniowego oraz praktyczne zastosowanie w mMedica.

- więcej o kursie

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna – merytoryczne omówienie procesu rozliczeniowego oraz jego praktyczne zastosowanie w mMedica.

- więcej o kursie

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej zgodnie z najnowszymi przepisami oraz RODO.

- więcej o kursie

Lekarska opieka psychiatryczna – merytoryczne omówienie procesu rozliczeniowego oraz praktyczne zastosowanie w mMedica.

- więcej o kursie

Moduł Hospitalizacje mMedica.

- więcej o kursie

Podstawowa Opieka Zdrowotna – merytoryczne omówienie procesu rozliczeniowego oraz praktyczne jego zastosowanie w mMedica.

- więcej o kursie

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa – merytoryczne omówienie procesu rozliczeniowego oraz jego praktyczne zastosowanie w mMedica.

- więcej o kursie

Stomatologia – merytoryczne omówienie procesu rozliczeniowego oraz jego praktyczne zastosowanie w mMedica.

- więcej o kursie

Obsługa Portalu Świadczeniodawcy.

- więcej o kursie

Moduł Stomatologiczny mMedica.

- więcej o kursie

Ochrona danych osobowych w placówce medycznej RODO – przez internet

- więcej o kursie

Ochrona danych osobowych w placówce medycznej – RODO

- więcej o kursie