podręcznik po RODO

Przewodnik po RODO dla służby zdrowia

Przewodnik po RODO dla służby zdrowia Ministerstwo Cyfryzacji wraz z Urzędem Ochrony Danych przygotowało specjalny podręcznik po RODO dla służby zdrowia. Podręcznik powstał w wyniku prac zespołu zadaniowego ds. ochrony zdrowia działającego w ramach Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych utworzonej w Ministerstwie Cyfryzacji. Podręcznik jest odpowiedzią na liczne przykłady błędnego zrozumienia przepisów RODO, celem