19 stycznia 2021 r.: godz. 10.00 - 12.00

Zapisz się na webinarium

Szkolenie internetowe (webinar):
Merytoryczne oraz praktyczne zasady prowadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej w fizjoterapii


Każda placówka fizjoterapii ma ustawowy obowiązek prowadzenia, przechowywania i właściwego udostępniania dokumentacji medycznej. Nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. wprowadziło wiele zmian oraz usystematyzowało zasady prowadzenia dokumentacji w obszarze fizjoterapii. Powyższe Rozporządzenie wprowadza również obowiązek prowadzenia dokumentacji w postaci elektronicznej.

Zapraszamy Państwa na internetowe szkolenie (webinar) omawiające merytoryczne oraz praktyczne zasady prowadzenia, przechowywania oraz właściwego udostępniania dokumentacji medycznej przez placówki fizjoterapii. Powyższe zagadnienie zostanie omówione z punktu formalnoprawnego.

Podczas webinaru poruszone zostaną między innymi następujące zagadnienia:
 • Zasady oraz okresy przechowywania dokumentacji medycznej
 • Zasady udostępniania dokumentacji medycznej
 • Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej w obszarze fizjoterapii – zgodnie z Rozporządzeniem MZ z dnia 6 kwietnia 2020 r.
  • podział dokumentacji: wewnętrzna, zewnętrzna, zbiorcza oraz indywidualna
  • dokumentacja tworzona na potrzeby NFZ
  • obowiązkowe oświadczenia i zgody pacjenta
  • zaświadczenia, orzeczenia, opinie
  • podstawowe zasady prowadzenia dokumentacji medycznej
  • obowiązek prowadzenia dokumentacji w postaci elektronicznej
  • karta indywidualnej opieki fizjoterapeutycznej
  • wykaz raportów fizjoterapeutycznych
  • dokumentacja fizjoterapeuty w ramach praktyki zawodowej
  • dokumentacja fizjoterapeuty w ramach podmiotu leczniczego
  • Uwzględnienie ICF
 • Wizyta fizjoterapeutyczna
 • Wystawianie zleceń na wyroby medyczne
 • Skierowanie na rehabilitację leczniczą oraz kwalifikacja zabiegów
 • ankieta wizyty fizjoterapeutycznej
 • Obowiązek informacyjny RODO
 • Koordynator zespołu fizjoterapeutów
 • Najczęściej zadawane pytania

Podczas wykładu zostanie udostępniony specjalny czat pozwalający zadawać pytania wykładowcy.


Koszt udziału w webinarium wynosi - 117 zł brutto.

Webinar odbędzie się 19 stycznia 2021 roku: godz. 10.00 - 12.00.
Sesja 1: 10.00 - 10.50
Sesja 2: 11.10 - 12.00

Leszek Zając
Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji - ISO/IEC 27001:2013 | Srebrny Partner ASSECO – mMedica | Specjalista praktyk w zakresie rozliczeń z NFZ | Wieloletni wykładowca i trener: RODO w medycynie , Rozliczenia z NFZ, Ochrona Danych Osobowych, EDM, Obsługa programów medycznych | Prezes Zarządu: MediComp Consulting Sp. z o.o.