Webinar: 7-8.12.2021 r. 09:00 - 16:00

Zapisz się na webinarium

Unikatowe rozwiązanie szkoleniowe! - Szkolenie przez internet!!!
RODO w placówce medycznej - Certyfikowany kurs Inspektora Ochrony Danych
Zasady ochrony danych osobowych wynikające z RODO oraz proces wdrożenia systemu RODO.

W ostatnich miesiącach zorganizowaliśmy w wielu miastach Polski ponad 80 edycji kursu: RODO w placówce medycznej. Dzisiaj uwzględniając liczne zapytania zapraszamy Państwa na unikatowe rozwiązanie edukacyjne – Szkolenie: RODO w placówce medycznej przez internet!

 • Dwa dni szkoleniowe | 10 sesji przez interneto
 • Za pomocą technologii webinarów chcemy zorganizować 2 całodzienne spotkania, każde składające się z 5 sesji wykładowych, podczas których zrealizujemy pełen program naszego kursu. Webinary odbywać się będą 7-8.12.2021 r. w godzinach od 09:00 do 16:00.

 • Nauka w miejscu pracy lub w domu
 • Udział w szkoleniu nie wygeneruje kosztów związanych z transportem czy też z noclegiem.

 • Zestaw materiałów Każdy uczestnik otrzyma zestaw materiałów szkoleniowych (pełen skrypt szkoleniowy, wzory dokumentów, akty prawne), które będzie mógł wykorzystać w późniejszej pracy w zakresie ochrony danych osobowych.
 • Czat oraz forum
 • Dla uczestników przygotowany zostanie „czat na żywo” za pomocą którego będą mogli podczas wykładu zadawać pytania, czy też komentować omawiane w danym momencie zagadnienie. Dodatkowo uruchomimy specjalne forum na którym będzie można również zadawać pytania, toczyć rozmowy oraz udzielać wsparcia pozostałym użytkownikom.

 • Materiały filmowe z webinarów
 • Przez cały następny rok (do 12.2022 r.) uczestnicy otrzymają dostęp do materiału filmowego z odbywanego kursu – pomoże to utrwalić wiedzę pozyskaną podczas szkolenia.

 • Certyfikat
 • Po ukończeniu naszego kursu, każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat Inspektora Ochrony Danych.

Koszt kursu:
 • 700 zł - pierwszy uczestnik z firmy
 • 600 zł - każdy następny uczestnik z firmy

Cel i opis szkolenia:


Celem kursu jest merytoryczne oraz praktyczne zapoznanie uczestnika z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych wynikającymi z RODO w specyfice funkcjonowania placówek medycznych. Zostanie przekazana wiedza pozwalająca samodzielnie przeprowadzić audyt zgodności wraz z analizą ryzyka oraz na ich podstawie opracować lub dostosować własną Politykę Ochrony Danych Osobowych zgodną z wchodzącymi wymogami RODO.

Kurs przygotuje uczestnika do samodzielnego wdrożenia RODO oraz do wykonywania obowiązków Inspektora Ochrony Danych w placówkach medycznych.Materiał kursu zawiera w sobie rozwiązania proponowane przez: KODEKS POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W MAŁYCH PLACÓWKACH MEDYCZNYCH

SESJA: 1-7

MERYTORYCZNE OMÓWIENIE PRZEPISÓW RODO W SPECYFICE FUNKCJONOWANIA PLACÓWEK MEDYCZNYCH

 • Podstawowe informacje dot. RODO
 • Nowe pojęcia i definicje wynikające z RODO
 • Kategorie danych osobowych
 • Zasady przetwarzania danych osobowych
 • Przesłanki przetwarzania danych
 • Legalność zbierania, wykorzystywania i udostępniania danych
 • Współpraca z firmami zewnętrznymi
 • Zabezpieczenie danych
 • Kary oraz grzywny
 • Powierzenie przetwarzania danych
 • Prawa osób fizycznych
 • Zgłaszanie naruszenia
 • Przegląd typowych zagrożeń

ROLA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH (ADO)

 • Charakterystyka ADO
 • Odpowiedzialność ADO
 • Obowiązki ADO
 • Podmiot przetwarzający

ROLA I ZADANIA INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

 • Kiedy IOD jest wymagany
 • Kto może być IOD - wymagania
 • Zakres obowiązków IOD
 • Pozycja w strukturze organizacyjnej
 • Współpraca z innymi działami

SYSTEM ORAZ DOKUMENTACJA RODO

 • Analiza ryzyka
 • Audyt zgodności
 • Rejestr czynności przetwarzania
 • Obowiązek informacyjny
 • Polityka bezpieczeństwa
 • Instrukcja zarządzania
 • Rejestr upoważnień
 • Proces wdrożenia systemu
 • Środki bezpieczeństwa

RODO W PLACÓWCE MEDYCZNEJ

 • Dokumentacja medyczna
 • Przechowywanie dokumentacji medycznej
 • Zasady udostępniania dokumentacji medycznej
 • Oświadczenia pacjenta
 • Szczegółowe przepisy RODO dotyczące obszaru medycyny

ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI

 • Umiejętność stosowania klauzul zgód i klauzul informacyjnych
 • Spełnienie obowiązku informacyjnego
 • Umiejętność przeprowadzenia analizy ryzyka oraz wykonania oceny skutków
 • Umiejętność stosowania adekwatnych zabezpieczeń w wyniku analizy ryzyka
 • Umiejętność identyfikacji i postępowania z incydentami bezpieczeństwa
 • Umiejętność identyfikacji zbiorów danych oraz ich dokumentowania
 • Umiejętność przeprowadzenia audytu przetwarzania danych osobowych
 • Umiejętność wskazania miejsc narażonych ryzykiem w sferze bezpieczeństwa informacji w placówce medycznej
 • Umiejętność zredagowanie zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Umiejętność sporządzenie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
 • Umiejętność zaplanowania właściwej konfiguracji oprogramowania oraz sprzętu IT
 • Praktyczne przykłady niebezpieczeństw oraz ich zabezpieczenia w placówce medycznej
 • Wskazówki do bezpiecznego przetwarzania Dokumentacji Medycznej
 • Zasady bezpiecznego przetwarzania danych osobowych
 • Zabezpieczenia fizyczne, organizacyjne, prawne oraz informatyczne

SESJA: 8-10

WARSZTATY: SAMODZIELNE PRZEPROWADZENIE AUDYTU ORAZ ANALIZY RYZYKA, WYTYCZENIE PLANU WDROŻENIA RODO ORAZ OPRACOWANIE ODPOWIEDNIEJ POLITYKI I DOKUMENTACJI.

 • Przygotowanie do przeprowadzenia audytu
 • Inwentaryzacja procesów oraz zbiorów
 • Analiza dokumentacji administracyjno-kadrowej
 • Analiza dokumentacji medycznej
 • Analiza zawartych umów powierzenia
 • Obowiązek informacyjny
 • Ocena ryzyka
 • Określenie zabezpieczeń technicznych oraz organizacyjnych
 • Opracowanie raportu po audytowego
 • Stworzenie dokumentacji RODO
 • Rejestr czynności przetwarzania
 • Powołanie IOD

Adresaci szkolenia:


 • właściciele, kadra kierownicza placówek medycznych
 • osoby przygotowujące się do procesu wdrożenia systemu ODO
 • osoby przygotowujące się do zajmowania funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD) w placówce medycznej
 • osoby zatrudnione na stanowiskach managerskich związanych z przetwarzaniem danych osobowych (m.in. pracownicy działów rozliczeń z NFZ, administratorzy IT, osoby odpowiedzialne za dokumentacje medyczną)
 • osoby zainteresowane tematyką ochrony danych osobowych

Szkolenie zrealizowane zostanie w 10 sesjach:
 1. 7.12.2021 r.
  godz. 09:00 - 16:00
 2. 8.12.2021 r.
  godz. 09:00 - 16:00
Koszt kursu
 • 700 zł - pierwszy uczestnik z firmy
 • 600 zł - każdy następny uczestnik z firmy

Leszek Zając
Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – ISO/IEC 27001:2013 | Srebrny Partner ASSECO – mMedica | Specjalista praktyk w zakresie rozliczeń z NFZ | Wieloletni wykładowca i trener: Rozliczenia z NFZ, Ochrona Danych Osobowych, EDM, Obsługa programów medycznych | Prezes Zarządu: MediComp Sp. z o.o.