terminarz_webinarium

1 grudnia 2021 r. – godz. 10:00 – 11:15

Zapisz się na webinarium

Opieka koordynowana w POZ

Zapraszamy do udziału w internetowym (na żywo) praktycznym webinarze omawiającym zagadnienie Opieka koordynowana w POZ.

W październiku 2021 r. weszło w życie Zarządzenie Nr 160/2021/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 30.09.2021 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Nowe zarządzenie reguluje zasady prowadzenia opieki koordynowanej w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej. Nowe regulacje budzą sporo kontrowersji (m.in. niska stawka roczna stawka kapitacyjna za koordynację, nie uwzględnienie postulatów środowiska lekarzy rodzinnych czy niejasny komunikat NFZ dotyczący zasad wprowadzania opieki).

Zapraszamy Państwa na webinar podczas którego omówimy nowe przepisy dotyczące opieki koordynowanej:

  • Jakie obowiązki spoczywać będą na koordynatorze (osobie, która odpowiadać będzie za utrzymywanie kontaktu między placówką i pacjentem),
  • współpraca pomiędzy członkami placówki medycznej w ramach koordynacji
  • warunki dot. finansowania oraz sprawozdawania świadczeń.

Podczas webinaru zostanie udostępniony specjalny czat pozwalający zadawać pytania wykładowcy.

Termin webinarium:
1 grudnia 2021 r. - godz. 10:00 - 11:15

Koszt udziału w webinarium wynosi - 150 zł brutto.

Udział w Webinarium jest płatny, faktury za uczestnictwo z terminem płatności do 7 dni zostaną rozesłane po jego zakończeniu na podany w zgłoszeniu przez Państwa adres e-mail.


Po zapisaniu się na webinar zostanie automatycznie wysłane na podany przez Państwa adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
W potwierdzeniu tym umieszczono przycisk DOŁĄCZ - za jego pomocą proszę zalogować się w dniu szkolenia na portal na którym będziemy realizować webinarium.
Proszę zalogować się kilka minut wcześniej by upewnić się, że wszystko działa prawidłowo.
W przypadku zaistnienia jakichkolwiek problemów proszę o kontakt z naszym serwisem:
77 55 00 347.

Leszek Zając
Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – ISO/IEC 27001:2013 | Srebrny Partner ASSECO – mMedica | Specjalista praktyk w zakresie rozliczeń z NFZ | Wieloletni wykładowca i trener: Rozliczenia z NFZ, RODO, EDM, Obsługa programów medycznych | Prezes Zarządu: MediComp Consulting Sp. z o.o.