dokumentacja medyczna

 • Wrocław – 08.03.2017 r.
 • Opole – 21.03.2017 r.
 • Katowice – 24.03.2017 r.
 • Kraków – 10.04.2017 r.
 • Rzeszów – 11.04.2017 r.
 • Łódź – 24.04.2017 r.
 • Gdańsk – 25.04.2017 r.
 • Warszawa – 08.05.2017 r.
 • Poznań – 09.05.2017 r.
Opis szkoleniaWykładowcaInformacje organizacyjneTerminyFormularz

Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej

Cel i opis szkolenia:

Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego w praktyczny sposób zostaną przedstawione zasady prowadzenia dokumentacji medycznej w nieszpitalnych placówkach medycznych (przychodnie POZ, specjalistyczne, rehabilitacyjne, stomatologiczne, komercyjne, gabinety lekarskie).

Omówiony zostanie cały proces zarządzania dokumentacją w placówce, począwszy od jej stworzenia, poprzez właściwe przechowywanie oraz udostępnianie. Wskażemy aktualne wzory dokumentów, zarówno dokumentacji indywidualnej, jak i zbiorczej, przedstawione zostaną również konieczne oświadczenia pobierane od pacjenta. Zakres szkolenia obejmować będzie zasady prowadzenia dokumentacji wynikające z aktualnych ustaw oraz z przepisów NFZ. Omówimy również zasady prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej EDM oraz pomożemy wytyczyć ścieżkę jej wdrożenia w placówce.

Umiejętności zdobyte na kursie:

Wiedza zdobyta na kursie pomoże wytyczyć kierunek dostosowania placówki medycznej do aktualnych przepisów związanych z prowadzeniem dokumentacji medycznej.

Adresaci szkolenia:

Osoby zatrudnione w placówkach opieki zdrowotnej, które w swojej pracy zajmują się dokumentacją medyczną.

Program szkolenia:

Kurs składa się z praktycznego wykładu połączonego z elementami prezentacji.

– Akty prawne
– Definicje
– Zasady prowadzenia dokumentacji papierowej
– Zasady prowadzenia dokumentacji elektronicznej
– Oświadczenia oraz zgody pacjenta
– Podział dokumentacji medycznej
– Zapoznanie się z wzorami dokumentów medycznych
– Zasady prowadzenia i przetwarzania dokumentacji medycznej
– Zasady oraz czas przechowywania dokumentacji
– Udostępnianie dokumentacji
– Zasady wystawiania skierowań
– Zasady wystawiania recept
– Elementy dokumentacji indywidualnej
– Elementy dokumentacji zbiorczej
– Dokumentacja poradni ambulatoryjnej
– Dokumentacja indywidualnej oraz grupowej praktyki lekarskie
– Dokumentacja indywidualnej oraz grupowej praktyki pielęgniarskiej
– Dokumentacja w higienie szkolnej
– Wprowadzenie do elektronicznej dokumentacji medycznej
– Archiwizacja dokumentacji medycznej
– Udostępnienie dokumentacji medycznej

Leszek Zając

Specjalista praktyk w zakresie rozliczeń z NFZ, autor publikacji oraz artykułów na tematy rozliczeniowe. Wieloletni wykładowca i trener na szkoleniach obejmujące tematy: Rozliczenia z NFZ, Dokumentacja medyczna, Bezpieczeństwo informacji w placówce medycznej, ABI w medycynie, Obsługi programów medycznych, Proces informatyzacji przychodni i szpitali. Srebrny Partner ASSECO w zakresie programu mMedica. Audytor wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – ISO 27001:2013. Posiada doświadczenie w zakresie audytów eksperckich obejmujących optymalizację kontraktów z NFZ, właściwego zakresu oraz poprawności prowadzenia dokumentacji medycznej w placówce medycznej. | Prezes Zarządu: MediComp Sp. z o.o.

 1. Czas trwania szkolenia:

Szkolenie jest jednodniowe, odbywa się w godzinach od 9.00 do 16.00, z przerwami na lunch oraz drobny poczęstunek. Szkolenia organizowane są w miastach wojewódzkich oraz na indywidualne zamówienie w siedzibie klienta (w placówce medycznej)

 1. Forma szkolenia:

Szkolenie składa się z wykładu połączonego z elementami prezentacji oraz z warsztatów ze specjalną sesją zadawania pytań.

Każdy uczestnik w ramach szkolenia otrzyma:

 • Zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.
 • Zestaw materiałów (Skrypt 90 str A4 + płyta CD)
 1. Koszt uczestnictwa:

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi od osoby:

 • 360 zł – pierwszy uczestnik z firmy
 • 300 zł – każdy następny uczestnik z danej firmy

Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, certyfikat/zaświadczenie, poczęstunek, lunch. Dojazd, parking oraz ewentualne zakwaterowanie uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

 1. Zgłoszenia uczestnictwa

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać za pomocą formularza internetowego najpóźniej na 10 dni roboczych przed rozpoczęciem wybranego szkolenia. Po wypełnieniu formularza zostanie do Państwa na podany adres e-mail wysłane potwierdzenie oraz pozostałe szczegóły dotyczące szkolenia.

Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje data wpłynięcia zgłoszenia.

 1. Należność za udział

Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać na konto MediComp Consulting Sp. z o.o.: ING Bank Śląski: nr rachunku 24 1050 1504 1000 0092 1371 9629 na 5 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu może nastąpić najpóźniej na 5 dni roboczych przed szkoleniem w formie pisemnej (e-mail: szkolenie@medicomp.pl /faks: 77 55 00 347).

Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty. Powyższa oferta jest ofertą handlową w rozumieniu kodeksu cywilnego. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia.

 1. Szkolenie w siedzibie klienta

Informujemy, że istnieje również możliwość przeprowadzenia szkolenia w siedzibie Świadczeniodawcy oraz dostosowania go do Państwa indywidualnych potrzeb.

 • Wrocław,  08.03.2017 r. – Wrocław
 • Opole,  21.03.2017 r. – Opole
 • Katowice,  24.03.2017 r. – Katowice
 • Kraków,  10.04.2017 r. – Kraków
 • Rzeszów,  11.04.2017 r. – Rzeszów
 • Łódź,  24.04.2017 r. – Łódź
 • Gdańsk,  25.04.2017 r. – Gdańsk
 • Warszawa,  08.05.2017 r. – Warszawa
 • Poznań,  09.05.2017 r. – Poznań

Formularz

Proszę uważnie wypełnić formularz. Podane dane będą użyte do wystawienia faktury.

Nazwa firmy

ulica, nr budynku, numer lokalu
/
miejscowość, kod pocztowy
-
NIP

Telefon

E-mail


Imię i Nazwisko - osoby kontaktowejNazwa szkolenia: Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej
Koszt szkolenia (Pierwszy uczestnik z firmy: 360 zł brutto, każdy następny: 300 zł brutto)

- Ilość osób zgłaszanych na szkolenie

Wybierz miejscowość odbycia szkolenia


- Tak, akceptuję Warunki Uczestnictwa

- Wyrażam zgodę na:

przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu przez MediComp Consulting Sp. z o.o. w celu realizacji zamówienia. Przyjmuję również do wiadomości, że przysługuje mi prawo do wglądu w treść swoich danych, ich poprawianie i uzupełnianie oraz prawo wnoszenia sprzeciwów i żądania zaprzestania ich przetwarzania.