Opis szkoleniaWykładowcaInformacje organizacyjne oraz cena szkolenia

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej zgodnie z najnowszymi przepisami oraz RODO.

Zapraszamy na szkolenie podczas którego omówimy aktualne przepisy dotyczące udostępniania dokumentacji medycznej i wspierające ten obowiązek funkcjonalności aplikacji mMedica.

Ostatni rok przyniósł sporo znaczących zmian w zakresie zasad udostępniania dokumentacji medycznej przez placówki ochrony zdrowia. Zmiany te wynikają z nowelizacji Ustawy o Prawach Pacjenta, RODO, tzw. ustawy sektorowej oraz z najnowszego rozporządzenia MZ dotyczącego dokumentacji medycznej.

Zapraszamy na szkolenie podczas którego szczegółowo omówimy wszystkie wprowadzane zmiany oraz w praktyczny sposób wskażemy aktualną ścieżkę udostępniania dokumentacji medycznej.

Podczas wykładu poruszone zostały między innymi następujące zagadnienia:

 • Podsumowanie ostatnich zmian w przepisach prawnych
 • 5 trybów udostępniania dokumentacji medycznej
 • Osoby i podmioty upoważnione do dostępu do dokumentacji medycznej
 • Udostępnianie dokumentacji medycznej po śmierci pacjenta
 • Nowe stawki za udostępnienie dokumentacji
 • Księga udostępnień dokumentacji medycznej
 • Proces udostępniania dokumentacji medycznej
 • Udostępnianie dokumentacji medycznej a RODO
 • Udostępnianie dokumentacji medycznej zakładom ubezpieczeń
 • Nowe obowiązki wynikające z rozporządzenia MZ dot. dokumentacji medycznej
 • Dopuszczalność przekazania danych o stanie zdrowia pacjenta na żądanie policji
 • Odpowiedzi na najczęstsze pytania wynikające z codziennej praktyki placówek medycznych
 • Funkcjonalności aplikacji mMedica wspierające proces udostępniania dokumentacji medycznej


Leszek Zając

Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – ISO/IEC 27001:2013 | Srebrny Partner ASSECO – mMedica | Specjalista praktyk w zakresie rozliczeń z NFZ | Wieloletni wykładowca i trener: Rozliczenia z NFZ, Ochrona Danych Osobowych, EDM, Obsługa programów medycznych | Prezes Zarządu: MediComp Sp. z o.o.

 1. Czas trwania szkolenia:

Czas trwania szkolenia: ok. 1,5 godziny.

Szkolenie może być przeprowadzone w trybie indywidualnym dla jednej osoby lub w trybie grupowym dostosowane do profilu danej placówki.

 1. Miejsce szkolenia:

Szkolenie może być przeprowadzone w trzech wariantach:

 • Szkolenie przeprowadzone w siedzibie placówki.
 • Szkolenie przeprowadzone On-line (zdalne – przez internet: ZOOM, Clickmeeting).
 • Szkolenie przeprowadzone w siedzibie MediComp: Strzelce Opolskie.
 1. Koszt szkolenia:

Szkolenie przeprowadzone On-line (zdalnie) lub w siedzibie MediComp – rozliczamy godzinowo (za każdą godzinę szkolenia):

 • Koszt szkolenia indywidualnego: 180 zł brutto za każdą godzinę szkolenia.
 • Koszt szkolenia grupowego (od 2 uczestników w górę): 220 zł brutto za każdą godzinę szkolenia.

Uwaga! – Koszt szkolenia w siedzibie placówki zawsze wynosi 1750 zł brutto (niezależnie od ilości uczestników), w ramach tej opłaty zakupujecie Państwo tzw. dzień szkoleniowy (9:00 – 16:00).
Sugerujemy by w ramach dnia szkoleniowego dodać inne szkolenia z oferty szkoleniowej naszej firmy.
Do ceny dnia szkoleniowego należy również doliczyć koszt dojazdu wykładowcy do placówki medycznej.

 1. Zgłoszenia uczestnictwa

W celu zamówienia szkolenia prosimy kontaktować się z panem Leszkiem Zającem:
– Telefon: 601 486 780
– e-mail: biuro@medicomp.pl

 1. Terminy

Terminy uzgadniane są indywidualnie w ramach zamówienia szkolenia. Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia również w soboty.